DSA BioClean

De milieuvriendelijke oplossing voor waterveiligheid van de tandheelkundige unit.

De leidingen in behandelunits zijn zeer kwetsbaar voor vorming van biofilm, resulterend in besmet behandelwater. Legionella en andere pathogene bacteriën kunnen uit deze biofilm vrij komen en vormen daarmee een risico voor zowel patiënten als behandelaars. Bijzonder zorgwekkend hierbij luchtwegaandoeningen.

Dit is essentieel.

De waterleidingen in een behandelunit kunnen besmet zijn met microben uit verschillende bronnen:
  • Inkomend water dat een mogelijke bron is van bacteriën op waterbasis.
  • Orale bacteriën die terug gezogen worden via het tandheelkundige hand- en hoekstuk.
  • Bacteriën die via de behandelaar of behandelomgeving in het water komen tijdens gebruik van stand alone flessen.
Naast membraanfiltratie om de kwaliteit van het inkomende water te waarborgen, is het essentieel om de waterleidingen in de behandelunit periodiek te reinigen. Dit om de groei van retractiebacteriën tegen te gaan.

DSA BioClean

DSA BioClean is de eerste beschikbare reinigingsoplossing die:
  • 100% effectief is tegen micro-organismen
  • Ontworpen is voor gebruik in behandelunits en niet-corrosief is
  • Niet giftig is
  • Niet kankerverwekkend is
  • Biofilm daadwerkelijk verwijdert in plaats van maskeert
  • Volledig biologisch afbreekbaar is

Hoe het werkt

Door middel van een Ecapro® systeem ontstaat “onderchlorig zuur” en “OCL-“. Het hypochloorzuur (HOCl, zijnde elektrisch neutraal) en hypochlorietionen (OCL-, zijnde elektrisch negatief) vormen samen vrij chloor. De oplossing is pH-neutraal en zorgt voor een grondige desinfectie. De pH-neutraliteit voorkomt transmutatie van organisch materiaal in trihalomethanen.

DSA Waterfilter

Het DSA Waterfilter is een membraanfilter en zuivert het water in de behandelunit tot 0 kve en voorkomt de groei van bacteriën en biofilm. Het DSA Waterfilter is eenvoudig te monteren en garandeert een jaar lang bacteriologisch betrouwbaar water.