Disclaimer

Ondanks alle inspanningen kan Dental International niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up to date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Dental International behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Dental International voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Dental International neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat de toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Dental International houdt zich niet verantwoordelijk voor algemene, bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief het ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Stel uw vraag!